ÄLSKA CIDER

Uppstickaren älska cider från The Swedish Cider Company, som är på väg att erövra världen… Här håller vi, bland annat, på att ta fram en grafisk profil, en Brand Book, redesign av logotyp och förpackningar, kommunikationsbilder, bildbank och utbudsannonser och annat bus.
UNDER UPPBYGGNAD…

alskacider_lowguideline01guideline02guideline03